Ceník  služeb s aktualizací od 20.11.2022

 

OSOBNÍ AUTOMOBIL

B

 

 

 

výuka a výcvik

 

AKČNÍ CENA  - student

17.900,-Kč

 

17.500,-

B

individuální teorie

 žák+učitel  1+1

22.000,-

 

B

 

 

 

rychlokurz (přednostní plánování praktického výcviku,výuka individuál 1+1

 

 

25.000,-

 

 

OPRAVNÉ ZKOUŠKY

 Praktická jízda :  

 1 vyučovací hodina

 

Doplňující  výcvik 28h PJ

 

 

600,-Kč

 

16.800,-Kč

Zkouška  PSP

 

 

Opakovaná výuka po 

3 neuspěšných testech PSP

 

 

 

individuál 1+1

100,-Kč

 

 

6.400,-Kč

DOPLŇUJÍCÍ VÝCVIK

Doplňující jízda - 45 min.

před závěrečnou zkouškou

 

600,-Kč

Doplňující jízda - 45 min.

před opravnou zkouškou

600,Kč

 

PENÁLE

Neomluvená neúčast na zkouškách

 24 hodin předem

600.-Kč

Neomluvená praktická jízda

24 hodin předem

600,- Kč

Storno poplatek

 

2.000,- Kč

PŘEZKOUŠENÍ NA VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

Přezkoušení pro vrácení ŘP

PJ - 6 x45 min

6500.-Kč

KONDIČNÍ JÍZDY PRO DRŽITELE ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

B - osobní automobil

45 minut

600,- Kč

POPLATKY MěU KROMĚŘÍŽ

Závěrečná zkouška

 

Opravná zkouška - Test PSP   

 

Opravná zkouška - Praktická  jízda                  

 

700,- Kč

 

100,-Kč

 

400,-Kč

 

 

 

       PLATBY  na účet autoškoly :    

      PŘEDČÍSLÍ          ČÍSLO ÚČTU             KOD BANKY

        670100                  2214875995                      6210

 

     PLATBY na účty MěU Kroměříž :

Čísla účtů   :       8326340247  /   0100

                           104 002553    /  0300

Variab.symbol  :      1353

Do poznámky příjemce  :   JMÉNO + PŘÍJMENÍ  žadatele

Doklad vytisknout  a předložit zkušebnímu komisaři před výkonem závěrečné zkoušky