Ceník  ( aktualizováno  s účiností platnosti od 1.1.2021)

 

OSOBNÍ AUTOMOBIL

 

  B 

 

 

B

 

 

 

Standartní cena

 

 

Přechodné snížení 

AKCE STUDENT

 

 

 

12.500,-

 

 

11.900

 

 

 

B

Expresní výcvik      (6 týdnú )

13.500,-

B

 

 

 

Exklusiv         (zahájení a ukončení v místě bydliště)

 

 

13.900,- Kč

+

přepočet

podle počtu km

 

 

 

OPRAVNÉ ZKOUŠKY

Zkouška PJ

 

500,-Kč

Zkouška PSP

 

100,-Kč

DOPLŇUJÍCÍ VÝCVIK

Doplňující jízda - 45 min.

před závěrečnou zkouškou

 

500,-Kč

Doplňující jízda - 45 min.

před opravnou zkouškou

500,-Kč

 

PENÁLE

Neomluvená neúčast na zkouškách

 24 hodin předem

500.-Kč

Neomluvená praktická jízda

24 hodin předem

500,- Kč

Storno poplatek

 

1.000,- Kč

PŘEZKOUŠENÍ NA VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

Přezkoušení pro vrácení ŘP

 

5.500.-Kč

KONDIČNÍ JÍZDY PRO DRŽITELE ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

B - osobní automobil

 

500,- Kč

POPLATKY MěU KROMĚŘÍŽ

Závěrečná zkouška

 

Opravná zkouška - Test PSP   

 

Opravná zkouška - Praktická  jízda                  

 

700,- Kč

 

100,-Kč

 

400,-Kč

 

 

 

       PLATBY  na účet autoškoly :    

      PŘEDČÍSLÍ          ČÍSLO ÚČTU             KOD BANKY

        670100                  2214875995                      6210