Bezhotovostní platby za zkoušky.

Platby lze hradit využitím internetbankingu a nemusíte tak na pokladnu města Kroměříže.

Čísla účtu  :    -  8326340247/0100    nebo   104002553/0300

Variabilní symbol   :     1353       

Do poznámky   :    JMÉNO a PŘÍJMENÍ  žadatele

 

Je nezbytné ,aby žadatel před vykonáním zkoušky platbu prokázal zkušebnímu komisaři , a to předložením výtisku potvrzení o provedení platby.Od 1.7.přijímána výhradně písemná forma dokladu.